Мета, цілі та завдання Асоціації (5.08.2016)

Метою Асоціації є захист прав і свобод своїх членів, задоволення їх суспільних та інших інтересів, у тому числі економічних, фінансових, правових, соціальних, культурних, творчих, професійних, комерційних, інформаційних, освітніх, наукових, просвітницьких, екологічних, спортивно-оздоровчих інтересів.

Цілями Асоціації, в межах її основної діяльності, є:

 • забезпечення представництва інтересів членів Асоціації у відносинах із органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (фізичними особами-підприємцями), закордонними і міжнародними організаціями, іншими суб’єктами відповідних правовідносин;
 • задоволення суспільних та інших інтересів членів Асоціації, підвищення престижу професій та рівнів кваліфікації фахівців у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, сприяння обміну досвідом між зазначеними фахівцями;
 • розробка, вдосконалення та сприяння впровадженню науково-теоретичних, нормативно-правових, практичних та інших розробок і засобів;
 • сприяння розробці та реалізації заходів, пов’язаних із впровадженням передового вітчизняного, іноземного і міжнародного досвіду, інформаційних та інноваційних технологій, систематизація, вивчення та аналіз вказаних досвіду і технологій;
 • сприяння впровадженню самоврядування у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях;
 • участь у розробці та реалізації державної політики у сфері перевезень вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних галузях, зокрема шляхом удосконалення нормативно-правових актів, нормативних документів та науково-методичних матеріалів;
 • інші цілі відповідно до мети Асоціації.

Основні напрями діяльності Асоціації:

 • співпраця з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (фізичними особами-підприємцями), закордонними і міжнародними організаціями, іншими суб’єктами відповідних правовідносин з питань перевезень вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами;
 • проведення конференцій, семінарів, лекцій, симпозіумів, нарад, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу професій та рівнів кваліфікації фахівців у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, сприяння обміну досвідом між вказаними фахівцями;
 • популяризація інформації про діяльність Асоціації;
 • надання фінансової, правової, інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки діяльності членів Асоціації, залучення їх до участі у заходах Асоціації;
 • заснування засобів масової інформації;
 • ініціювання, участь у розробці та реалізації місцевих, регіональних, всеукраїнських, міжнародних, комерційних та державних, галузевих та комплексних програм, пов’язаних з вдосконаленням і розвитком галузі перевезень вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузей;
 • визначення та/або участь у визначенні правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, обов’язкових для виконання всіма членами Асоціації;
 • розробка та впровадження фінансових, правових та інших механізмів відповідальності членів Асоціації перед третіми особами за результати своєї діяльності;
 • здійснення будь-якої незабороненої законом підприємницької діяльності;
 • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт спрямованих на досягнення мети (цілей) Асоціації.
Top