Про Асоціацію (7.08.2016)

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВЕЛИКОВАГОВИМИ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ (далі – Асоціація) утворена 26.08.2014 у формі громадської спілки, є неприбутковим самоврядним професійним об’єднанням, та діє виключно на принципах добровільності,  відкритості та публічності.

Створення Асоціації обумовлено, з одного боку, відсутністю в Україні дієвого представницького органу, який би представляв та захищав інтереси перевізників великоваговими та великогабаритними транспортними засобами в органах державної влади, місцевого самоврядування і на міжнародному рівні, а з іншого боку – численними зверненнями підприємств аграрного cектору економіки, будівельно-монтажних організацій, військових підприємств, транспортних компаній, інших вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання (інвесторів), зацікавлених у перевезенні вантажів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами та Статутом Асоціації, іншими внутрішніми документами Асоціації.

Діяльність Асоціації поширюється на всій території України.

Top