Наказ МТЗУ від 09.02.2004 року № 75 (5.08.2016)

Наказ Міністерство транспорту України «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні» від  09 лютого 2004 року № 75

З метою приведення у відповідність до Правил  надання  послуг  пасажирського  автомобільного транспорту,  затверджених постановою  Кабінету Міністрів  України  від  18  лютого  1997  року   N   176  ( 176-97-п ) (із змінами і доповненнями), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок організації регулярних,  нерегулярних і  маятникових  перевезень  пасажирів  автомобільним  транспортом   у міжнародному сполученні (далі – Порядок), що додається.

2.  Встановити,  що  для  розгляду  звернень  перевізників та прийняття  рішень  про  відкриття,  закриття,  внесення  змін   до функціонуючого  маршруту,  продовження  дії  дозволу на регулярних міжнародних  автомобільних маршрутах   загального   користування утворюється  комісія  (далі  –  Комісія),  до  складу якої входять представники   Міністерства   інфраструктури   України,  Державної інспекції  України з безпеки на наземному транспорті та профільних громадських  організацій.  Склад  Комісії  затверджується  наказом Міністерства інфраструктури України.{  Пункт  2  в  редакції  Наказу Міністерства інфраструктури N 519 (  z1455-12  )  від  17.08.2012;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  299  (  z0975-15  )  від 03.08.2015 }

3. Голові  Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті  забезпечити  видачу  відповідних дозволів  згідно   з рішенням Комісії, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України.{  Наказ  доповнено  новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 519 ( z1455-12 ) від 17.08.2012 }

4. Державному    департаменту    автомобільного    транспорту (Закіров Є.О.):

4.1. Забезпечити подання цього наказу на державну  реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Після  державної реєстрації цього наказу довести його до відома   обласних   автоуправлінь,   підприємств,   установ    та організацій,  діяльність яких пов’язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С.С.Кроля.

Top