Постанова КМУ від 07 лютого 2007 року №154 (10.08.2016)

Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні» від 07.02.2007 року № 154

  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок  організації  роботи  з  підготовки та  реалізації проектів Twinning в Україні, що додається.
  2. Взяти  до  відома,  що  функції  адміністративного  офіса  програми  Twinning  в  Україні  виконує  Центр адаптації державної  служби до стандартів Європейського Союзу.
  1. Національному   агентству   з  питань  державної  служби  забезпечити   надання  відповідних  роз’яснень  щодо  особливостей  застосування  Порядку,  затвердженого  цією постановою, та з інших  питань,   пов’язаних   з   організацією  роботи  з  підготовки  та  реалізації проектів Twinning в Україні.
Top