Як стати членом асоціації?

Заінтересовані юридичні та фізичні особи (у тому числі особи-підприємці та їх об’єднання) можуть користуватись багаточисельними перевагами членства в ГС «ВАПВВТЗ», вступивши до Асоціації на добровільних засадах, набувши загальний або асоційований статус, а в окремих випадках бути нагородженим почесним званням члена Асоціації.
Для отримання індивідуального членства Асоціації кандидату необхідно (вимоги до майбутніх членів асоціації):
  1. Бути задіяним у галузі перевезень вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з ними галузях.
  2. Подати заяву встановленого зразка та пакет документів до неї.
  3. Підтримувати мету, цілі та напрями діяльності Асоціації шляхом прямої або опосередкованої участі в її діяльності та заходах.
  4. Сплачувати вступний, щоквартальні, щорічні та цільові членські внески, встановлених відповідно до Положенні про членські внески для кожного обраного виду членства.

 

Top